Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sonkajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.ysit.fi:443/dynweb/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.ysit.fi:443/dynweb/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.01.2019 klo 18:00 - 20:12 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Päätökset ja kirjelmät
2   Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
3 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat
4   Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman täytäntöönpano
5   Valtuuston ja kunnanhallituksen toimielimen käyttösuunnitelma vuodelle 2019
6   Valtuuston ja kunnanhallituksen toimialueen menotositteiden hyväksyjät vuonna 2019
7   Viranhaltijapäätösten nähtävilläpito vuonna 2019
8   Vauvarahan maksaminen vuonna 2019
9 Harkinnanvaraisen avustuksen (kesätyöllistämistuen) myöntäminen nuorten kesätyöllistämiseen vuonna 2019
10 Harkinnanvaraisen avustuksen (työllistämisen kuntalisän) myöntäminen työllistämiseen vuonna 2019
11   Harva-Petäys kyläyhdistys ry:n avustushakemus
12   Eron myöntäminen Jorma Kauppiselle kunnanhallituksen varajäsenyydestä
13   Varavaltuutetun nimeäminen
14   Itä-Suomen poliiisilaitoksen neuvottelukunnan uuden varajäsenen valinta
15   Varaedustajan nimeäminen Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n yhtiökokouksiin
16   Edustajan nimeäminen YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä -kehittämishankkeen ohjausryhmään
17   Vuoden 2019 vaalien ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat
18   Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2019 vaaleja varten
19   Vuoden 2019 vaalien ulkomainonta
20 Arkistonhoitajan viran täyttäminen
21   Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen perustaminen ja täyttölupa 1.6.2019 alkaen
22   Lastenhoitajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksen kiertävän erityisopettajan toimeksi
23 Tarjous jäähallin/Eukonkannon katsomoista
24   Teleoperaattoripalveluiden hankinta
25 Laaja hyvinvointikertomus 2017-2021
26 Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä
27 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Terrafame Oy, Nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto/Kainuun ELY-keskuksen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
28 Lausunto Leppisoidinsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvasta/Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös
29   Erääntyneet saatavat 14.1.2019

Osallistuja Tehtävä
Tervo Kirsti puheenjohtaja
Huusko Senja jäsen
Kainulainen Helena jäsen
Partanen Kari jäsen
Partanen Usko jäsen
Suokonautio Markku jäsen
Tommila Riitta jäsen
Kärkkäinen Ilpo valtuuston puheenjohtaja
Luukkonen Eino valtuuston varapuheenjohtaja
Mäkinen Simo esittelijä, kunnanjohtaja
Tornberg Katja pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on julkaistu nähtäväksi kunnan internetsivuilla www.sonkajarvi.fi 1.2.2019.